Vrijdag 23 maart 2018 | Orpheus, Apeldoorn
18e PIV Jaarconferentie
Evolutie of Revolutie?
Hoe de letselschaderegeling verandert in de moderne tijd

Programma

09:00 t/m 10:00
Ontvangst, uitreiking documentatie, koffie
10:00 t/m 10:05
Opening door de dagvoorzitter
10:05 t/m 10:15
Welkom door de directeur van Stichting PIV
10:15 t/m 10:35
Vanuit de klant bekeken…
Pier Eringa heeft in diverse rollen bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, klantgericht gemaakt. Hoe zorg je als branche dat je geloofwaardig bent voor de klant? Hoe kom je tot een goede dienstverlening voor grote groepen? Welke adviezen heeft hij voor onze sector op het gebied van klantgerichtheid?
Spreker(s):
10:35 t/m 10:55
Kost deze revolutie mij mijn baan?
De grote doorbraak van de informatietechnologie wordt ook wel de vierde revolutie genoemd. Met de komst van kunstmatige intelligentie vrezen velen voor hun baan. Ook in de financiële dienstverlening wordt klantcontact steeds digitaler. Neemt de chatbot het over van de medewerker? Wat is de essentie van dienstverlening en wat kunnen we leren van het verleden in deze veranderende wereld? Wat zijn de gevolgen voor de letselschaderegeling? Mathijs Bouman werpt met ons een blik op de toekomst van de digitalisering in de financiële dienstverlening.
Spreker(s):
10:55 t/m 11:25
Koffiepauze
11:25 t/m 11:45
Automatisering in de letselschaderegeling: (k)ramp of kans?
Leent het proces van de letselschaderegeling zich voor automatisering? Of is persoonlijk contact met het slachtoffer onmisbaar? Of is dat een schijnbare tegenstelling? Digitalisering en automatisering kunnen leiden tot efficiëntere afwikkeling van letselschade. De tijd die daardoor vrijkomt, kan worden ingezet voor persoonlijke aandacht. Wat valt er te leren van het geheel vernieuwde proces bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Digitalisering van aanvragen, normering van bedragen en investering in persoonlijk contact? Welke innovaties kunnen leiden tot noodzakelijke vereenvoudiging van het proces van de letselschaderegeling?
11:45 t/m 12:15
Inspiratiedebat “Voortschrijdend inzicht?!”
O.l.v. dagvoorzitter Tom van ’t Hek m.m.v. dr. Mathijs Bouman en mr. Siewert Lindenbergh.
12:15 t/m 13:30
Lunch
13:30 t/m 14:15
Parallelsessies - Ronde 1
Gelijktijdig vinden de PIV Letselplaza en zeven parallelsessies plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen. De parallelsessies beogen een verandering teweeg te brengen in kennis, cultuur en techniek/praktijk. Wij verzoeken u vriendelijk de twee sessies van uw keuze te vermelden bij uw aanmelding.
14:15 t/m 14:45
Theepauze en wisseling parallelsessies
14:45 t/m 15:30
Parallelsessies - Ronde 2
Gelijktijdig vinden de PIV Letselplaza en zeven parallelsessies plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen. De parallelsessies beogen een verandering teweeg te brengen in kennis, cultuur en techniek/praktijk. Wij verzoeken u vriendelijk de twee sessies van uw keuze te vermelden bij uw aanmelding.
15:30 t/m 15:40
Terug naar de plenaire zaal
15:40 t/m 16:20
(R)evolutie in ons denken: Clinic OMdenken
Heb je het te druk, dan heb je vaak de neiging nóg harder te gaan werken. Mensen om je heen zien dan dat je het allemaal wel aankunt, en schuiven nog meer werk jouw kant op. Je hebt dan geen oplossing gecreëerd, maar het probleem eenvoudigweg groter gemaakt. Het is net als blazen om een vuur uit te krijgen. De kerngedachte van omdenken is om van een probleem een mogelijkheid te maken. Hoe gaan we van ja-maar-denken naar ja-en-denken; het verschil tussen het denken in termen van bedreigingen of kansen? “Beer op de weg? Give him a hug!”
16:20 t/m 16:30
Afsluiting door de dagvoorzitter
Met aansluitend napraten tijdens de borrel.