Vrijdag 23 maart 2018 | Orpheus, Apeldoorn
18e PIV Jaarconferentie
Evolutie of Revolutie?
Hoe de letselschaderegeling verandert in de moderne tijd

mr. Lucia Melcherts

Hoofd Juridische Zaken
De Geschillencommissie, Den Haag