Vrijdag 23 maart 2018 | Orpheus, Apeldoorn
18e PIV Jaarconferentie
Evolutie of Revolutie?
Hoe de letselschaderegeling verandert in de moderne tijd

Pier Eringa

President-directeur, ProRail
Oud-bestuursvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis