Vrijdag 23 maart 2018 | Orpheus, Apeldoorn
18e PIV Jaarconferentie
Evolutie of Revolutie?
Hoe de letselschaderegeling verandert in de moderne tijd

prof. mr. Siewert Lindenbergh

Hoogleraar Privaatrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam